Czy w Tarnobrzegu dojdzie do eksploatacji wód siarczkowych?

O kierunkach zagospodarowania i wykorzystania wód siarczkowych w Tarnobrzegu dyskutowała specjalnie powołana Komisja do spraw wykorzystania wód siarczkowych. Jest ona organem opiniodawczo-doradczym powołanym przez Prezydenta Grzegorza Kiełba. Przewodniczy jej tarnobrzeski radny Witold Zych.

Wczorajsze posiedzenie miało służyć wypracowaniu pierwotnego zarysu i kierunku działania. Radny Zych poinformował, że jest wstępne zainteresowanie owym przedsięwzięciem.-Rozmawiałem z Głównym Geologiem Kraju , panem Mariuszem Orionem Jędryskiem o wykorzystaniu wód siarczkowych przez nasze miasto. Pragnę poinformować, że pan profesor bardzo pozytywnie odniósł się do tej inicjatywy, deklarując wsparcie dla niej. Naszym celem jest przygotowanie informacji dotyczących prac przeprowadzonych w związku z tworzeniem Jeziora Tarnobrzeskiego, rekultywacji terenów Kopalni Siarki Machów i Jeziórko, z uwzględnieniem obecnych walorów przyrodniczych byłych obszarów kopalnianych.-mówił.

Członkowie Komisji większą część posiedzenia poświęcili dyskusji na temat zapisów w studium uwarunkowań i planowi zagospodarowania przestrzennego miasta – dokumentowi niezbędnemu, który w kontekście ewentualnej możliwości eksploatacji wód siarczkowych jest obligatoryjny.

W skład Komisji wchodzi siedmioro członków: Przewodniczący- Witold Zych, Anna Feręs-Niezgoda (UM Tarnobrzeg),Paulina Długoń (UM Tarnobrzeg), Janusz Chabel (UM Tarnobrzeg),    Ryszard Czajkowski (KiZPS „Siarkopol” Przedsiębiorstwo Państwowe w Tarnobrzegu), Marek Szmuc ( Kopalnia Siarki „Machów” S.A. w likwidacji Tarnobrzeg), Tomasz Burchard (geolog)

 

Dariusz Bajor/EPK