Dobre wieści z Parku Przemysłowo-Technlogicznego

Pod koniec 2016 roku i w styczniu obecnego odbyły się przetargi, w wyniku których Gmina Tarnobrzeg sprzedała pięć działek o łącznej powierzchni 8 ha. Wsyzstkie działki położone są na terenie Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Już niedługo na sprzedanych nieruchomościach swoje inwestycje rozpoczną cztery firmy. Powstana w tych miejscach nowe miejsca pracy w branży motoryzacyjnej, transportu drogowego, produkcji opakowań oraz wyrobu tekstyliów użytku domowego.

W najbliższym czasie oferta Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego wzbogaci się o kolejne działki. Pierwsza z nich to działka o powierzchni 1,67 ha, a druga 1,80 ha. Aktualnie trwają przygotowania do podziału nieruchomości.

Ofertę Parku oraz listę inwestorów można zobaczyć na stronie www.tppt.tarnobrzeg.pl.