Drugi przetarg na nieruchomość gruntową przy ul. Sienkiewicza na osiedlu Mokrzyszów

Prezydent Miasta Tarnobrzega informuje o wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 22 marca 2016 r. do dnia 12 kwietnia 2016. w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7, wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg położonej w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza obręb Mokrzyszów przeznaczonej do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę usługową wielofunkcyjną.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Interesantów lub w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Tarnobrzega ul. Mickiewicza 7, pok. 38 oraz telefonicznie tel. 015 –822-65-70 wew. 222.

Informacja niniejsza umieszczona jest w Internecie pod adresem www.tarnobrzeg.eobip.pl.