Koperta życia - informacje

"Koperta życia", to akcja skierowana do mieszkańców Tarnobrzega, zwłaszcza osób chorych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych. Koperta zawiera kartę informacyjną oraz dwie naklejki. Jedną z nich należy przykleić na otrzymaną kopertę foliową, drugą na lodówkę, w której koperta z danymi medycznymi będzie przechowywana.

Ankietę należy czytelne wypełnić i podać wszystkie niezbędne dane dotyczące stanu zdrowia, m.in. na co choruję, jakie przyjmuję leki, informacje o przebytych operacjach i zabiegach oraz o ewentualnych innych schorzeniach, np. alergie i uczulenia. Należy podać także dane kontaktowe do najbliższych osób, które należy poinformować w razie potrzeby. Karta informacyjna powinna być aktualizowana na bieżąco, po każdej zaistniałej zmianie dotyczącej jej treści.

Zawartość koperty ułatwi zespołowi ratownictwa medycznego wykonywanie czynności ratunkowych. Jak podkreślił prezydent, w wypełnianiu karty będą pomagać pracownicy przychodni, ale także Urzędu Miasta (w Biurze Obsługi Interesanta - sala operacyjna - stanowisko nr 5), MOPR oraz osoby realizujące usługi opiekuńcze.

W ząłczniku informacja i ankieta do wypełnienia (karta informacyjna).