Obwieszczenie dot. przystąpienia do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie dot. przystąpienia do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego