Odbyło się kolejne spotkanie w sprawie koncepcji sieci szkół

Trwają dalsze rozmowy na temat kształtu koncepcji sieci szkól w Tarnobrzegu. Tym razem o głos w sprawie zostali poproszeni rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 4.

W spotkaniu zorganizowanym przez dyrektora szkoły panią Annę Burdę wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta oraz dyrektor Gimnazjum nr 2, Grzegorz Kokoszka. Tym razem pod dyskusję został poddany problem związany z dalszym funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej nr 4 w nowym kształcie. Zgodnie z planowaną koncepcją SP nr 4 będzie dysponowało dwoma budynkami: dotychczasowym i należącym obecnie do Gimnazjum nr 2, usytuowanym przy ulicy Kopernika 18. Pod dyskusję został poddany problem, w jaki sposób mają być zorganizowane zajęcia. Po wprowadzeniu reformy Gimnazjum nr 2 zostanie włączone do SP nr 4, a w przyszłości, po okresie przejściowym, przeprowadzka ma dotyczyć dwóch placówek, tj. Zespołu Szkół Specjalnych i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2.

W okresie przejściowym - zanim zostanie wygaszone gimnazjum - w obu placówkach mogą się odbywać zajęcia dla uczniów ośmioletniej szkoły podstawowej. Rodzicom pod rozwagę poddano dwie możliwości; przeniesienia nauki dla klas starszych do budynku gimnazjum lub pozostania w starym budynku, co będzie się wiązało z koniecznością uczenia się niektórych klas na dwie zmiany. Dyrektor Gimnazjum nr 2 przybliżył rodzicom informacje o placówce, którą kieruje obecnie i zaprosił ich do jej odwiedzenia. Z kolei Naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji i Kultury przybliżyła plany związane z remontami i poprawą infrastruktury oraz możliwościami rozwoju placówki w przyszłości. Przybyli na spotkanie rodzice mogli pracownikom Urzędu Miasta oraz obu dyrektorom zadać pytania dotyczące różnych aspektów dalszego funkcjonowania placówki w nowym kształcie. Następnie rodzice indywidualnie mogli wypowiedzieć się na temat poruszanych problemów w otrzymanej ankiecie.

Po podsumowaniu głosowania rodziców wynik jest następujący:

1. Praca na jedną zmianę po przeniesieniu części zajęć do G 2 = 141 głosów.
2. Praca na 2 pełne zmiany w budynku SP4 przy wydłużeniu czasu pracy szkoły = 208 głosów.
3. Inne propozycje rodziców przy mniejszej liczbie głosów: całkowite przeniesienie klas sportowych do G 2, przeniesienie całej szkoły do budynku G2, zebranie wszystkich pozostałych klas z gimnazjów w jednym budynku.

EPK