Podsumowanie prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem prac nad przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tarnobrzega na lata 2016-2023 serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą prace związane z opracowaniem programu, która odbędzie się 25 stycznia 2017 r. o godz. 11:00 w Sali Sejmowej Wielkiej na Zamku Dzikowskim w Tarnobrzegu. Adres ul. Sandomierska 27, Tarnobrzeg.

Na konferencję zapraszamy:
- Zespół ds. Rewitalizacji;
- Radnych Rady Miasta Tarnobrzega;
- interesariuszy: mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedstawicieli firm, wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości.

Plan konferencji:
11:00 - 11:15 - rejestracja uczestników;
11:15 - 11:30 - przywitanie uczestników konferencji;
11:30 - 12:45 - prezentacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tarnobrzega na lata 2016-2023 - Marek Karłowski (ekspert Instytutu Badawczego IPC z Wrocławia).

Zagadnienia:
- prezentacja obszaru zdegradowanego,
- uspołecznienie dokumentu i proces partycypacji społecznej,
- przedstawienie listy inwestycji strategicznych,
- przedstawienie listy komplementarnych inwestycji,

12:45- 13:15 - Dyskusja - zakończenie spotkania;
13:15 – poczęstunek.