Przedłużony termin zgłaszania propozycji rewitalizacyjnych

Termin składania propozycji zgłoszeń projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Tarnobrzega na lata 2016-2023 zostaje wydłużony do 23.09.2016 r.