Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej ozn. nr ewid. 1897/5

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej ozn. nr ewid. 1897/5 o pow. 0,0946 ha, objętej KW TB1T/00053060/5 wraz z udziałem wynoszącym ½ części w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej ozn. nr ewid. 1897/4 o pow. 0,0179 ha, objętej KW TB1T/00053058/8, stanowiącej własność miasta Tarnobrzega na prawach powiatu, położonej w Tarnobrzegu przy ul. Św. Barbary 8. Nieruchomość nie jest obciążona.