Rozmawiali o potrzebach Mokrzyszowa i Wielowsi

Mieszkańcy Mokrzyszowa i Wielowsi rozmawiali z Prezydentem Grzegorzem Kiełbem o potrzebach i inwestycjach na swoich osiedlach.

W Mokrzyszowie spotkanie rozpoczęło się od  przedstawienia sprawozdania z działalności osiedla, które przedstawił Marian Kołodziej. Z najistotniejszych spraw poruszanych na spotkaniu była kwestia dbania o prządek a konkretnie  nie zaśmiecania osiedla (potłuczone szkło, butelki, puszki), stąd apel władz i mieszkańców o wzajemną kontrolę i szacunek. Wnioskowano także o kolejne remonty dróg osiedlowych. Dużo miejsca poświęcono sytuacji w jakiej znajduje się miejscowy klub piłkarski OKS Mokrzyszów. Głównym sponsorem OKS , tak jak i większości tarnobrzeskich klubów osiedlowych jest Urząd Miasta. Dzięki funduszom z miejskich dotacji udaje się zaspokoić podstawowe potrzeby klubu, takie jak ubezpieczenia zawodników czy koszty związane z wyjazdami. Pieniędzy jednak nie starcza na wszystko. Z apelem o włączenie się w pomoc materialną i uporządkowanie sytuacji administracyjnej apelowali działacze klubu. Prezydent zaprosił wszystkich którym leży na sercu dobro tego klubu do rozmów o dalszej przyszłości OKS-u.

Na jakie inwestycje może liczyć Mokrzyszów w tym roku?

Pierwszą z nich jest remont budynków komunalnych przy ulicy Zamkowej. Prace polegać będą na utwardzeniu placu dla odpadów komunalnych, wykonaniu podjazdu a także instalacji ciepłej wody.

Nowy wygląd zyska samo centrum osiedla. Obecnie trwają prace nad dokumentacją projektową. W ramach tego zadania przewiduje się zagospodarowanie terenu przy Domu Osiedlowym                  (projekt zieleni, budowy chodników i obiektów małej architektury). Ponadto projekt przewiduje budowę parkingu, oświetlenie placu, utwardzenie terenu za Domem Osiedlowym, oraz renowację znajdującej się w pobliżu zabytkowej figury.

W planach inwestycyjnych na ten rok jest jeszcze dobudowa oświetlenia ulicznego ulicy Piekarskiej i ulicy Miłej.

W Wielowsi mieszkańcy apelowali o uporządkowanie drzewostanu ,który niekorzystnie wpływa na estetykę otoczenia oraz o rozwiązanie problemu z zalegającymi odpadami pozostawionymi na niezamieszkałych działkach a także zainstalowanie luster drogowych w miejscach o ograniczonej widoczności.

Z dużych inwestycji planowanych  dla osiedla Wielowieś możemy zaliczyć głęboką modernizację Szkoły Podstawowej nr 8. Prace polegać będą na dociepleniu budynku, remoncie instalacji ogrzewczej i kotłowni, wykonaniu instalacji elektrycznej i fotowoltaicznej. Osiedle zyska także plac zabaw, wraz z małą architekturą.

Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Jesień.

Sporządzona została kompletna dokumentacja geodezyjnego podziału 12 działek. Operat techniczny z tego podziału działek wpisany został do ewidencji zasobu Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Tarnobrzegu. Uwzględniając nowe granice pasa drogowego Firma Drogowa jest w trakcie sporządzania dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej ul. Jasień. Plan na 2017 rok przewiduje uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację tej inwestycji drogowej.