Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert: Pomoc społeczna

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu Pomocy społecznej. Tabele z wynikami konkursu znajdują się w załączniku.