Sprzedaż nieruchomości zabudowanej ozn. nr ewid. 1101/7

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej ozn. nr ewid. 1101/7 o pow. 0,0555 ha, objętej  KW Nr TB1T/00072010/9, stanowiącej własność Miasta Tarnobrzega na prawach powiatu, położonej w Tarnobrzegu przy  ul. Kossaka 1.