Sprzedaż nieruchomości zabudowanej ozn. nr ewid. 1281

Prezydent  Miasta  Tarnobrzega ogłasza przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej ozn. nr ewid. 1281 o pow. 0,0870 ha, objętej  KW  Nr  TB1T/00050168/1, stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg, położonej w Tarnobrzegu przy  ul. Żeromskiego 3.