Sprzedaż nieruchomości zabudowanej ozn. nr ewid. 2154/5

Prezydent  Miasta  Tarnobrzega ogłasza przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej ozn. nr ewid. 2154/5 o pow. 0,0480 ha, objętej  KW  Nr  TB1T/00057192/7, stanowiącej własność Gminy Tarnobrzeg, położonej w Tarnobrzegu przy ul. Dekutowskiego 8.