Wyniki oceny formalnej ofert: Pomoc społeczna

Lista ofert, które przeszły ocenę formalną w otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu Pomocy społecznej.