Wyremontujemy ul. Słowackiego

Kostropaty chodnik i połatana co kilka metrów ulica Słowackiego w Tarnobrzegu w końcu doczeka się remontu. Tarnobrzeski magistrat już ogłosił na niego przetarg. Termin składania ofert mija 26 maja 2015 r., o godz. 10:00.
 
Zakres inwestycji obejmuje przebudowę ulicy Słowackiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sokolą do skrzyżowania z ulicą Kochanowskiego, przebudowę chodników z obu stron na ww. odcinku, budowę stanowisk postojowych między liniami rozgraniczającymi ulicę Słowackiego, przebudowę zjazdów, wymianę słupów i opraw oświetlenia ulicznego, regulację wpustów ulicznych i włazów studni kanalizacyjnych, a także wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zabezpieczenie drzew osłonami z desek i zahumusowanie i obsianie terenu trawą w ramach odtworzenia zniszczonej zieleni.
 
Termin realizacji tej inwestycji, to 150 dni.