Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące OZE

W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie

zadania Gminy Tarnobrzeg pn.:

„Rozwój instalacji OZE w podsektorze budownictwa mieszkaniowego indywidualnego na terenie miasta Tarnobrzega”

realizowanego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE (Odnawialne Źródła Energii), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

 

Zapraszam osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w 17 listopada 2016 r. o godzinie 17:00  w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10, 39-400 Tarnobrzeg.

Na spotkaniu będzie możliwość zadawania pytań firmie wykonującej dokumentację techniczną dla  ww. zadania.

 

Uwaga

Termin składania deklaracji zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie późniejszym.

Złożone deklaracji wstępnej nie decyduje o zakwalifikowaniu w projekcie

Osoby, które złożyły deklaracje wstępne muszą złożyć NOWĄDeklarację udziału
w projekcie z zakresu dofinansowania instalacji fotowoltaicznej- jeżeli nadal
są zainteresowane wzięciem udziału w projekcie.

Deklaracje będą dostępne na oficjalnej stronie miasta www.tarnobrzeg.plw zakładce „Mikroinstalacje OZE dla Twojego domu” oraz w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 1 Sektor A sala nr 3.