Zawiadamiamy o XIII sesji Młodzieżowej Rady Miasta

Zawiadamiamy, że w dniu 7 lutego 2017 r. (wtorek) o godz. 1430 w sali 201 Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 32, odbędzie się XIII sesja Młodzieżowej Rady Miasta.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Głosowanie nad uchwałami w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Młodzieżowej Rady Miasta Tarnobrzega.
5. Debata na temat przygotowania akcji promującej Tarnobrzeg.
6. Omówienie akcji "Karnawałowy Bal Charytatywny".
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie sesji.

Info: Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta - Adrianna Błaszkiewicz