TROP TROP

W związku z końcem pierwszej kadencji Tarnobrzeskiej Rady Organizacji Pozarządowych (TROP), 7 lutego 2013 roku o godzinie 17:00, w sali kameralnej Tarnobrzeskiego Domu Kultury odbędzie się Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Tarnobrzega. Podczas spotkania zostaną wybrani członkowie TROP.
Każdą organizację pozarządową działającą na terenie Tarnobrzega może reprezentować tylko jedna osoba (prezes lub osoba posiadająca pisemne upoważnienie do reprezentowania organizacji).
Serdecznie zapraszamy.