Radio Rzeszów

Polskie Radio Rzeszów S.A.
ul.Zamkowa 3
35-032 Rzeszów

Telefon
centrala 17 852 15 01
sekretariat 17 862 78 77, fax: 17 875 05 03
sekretariat@radio.rzeszow.pl

Kontakt na antenę
17 222 22 22, 17 862 00 00

Fax
news room 17 862 39 29
sekretariat 17 862 78 77

Oddziały terenowe
Krosno 13 436 88 30
Przemyśl 16 678 78 98
Tarnobrzeg 15 823 49 76
http://www.radio.rzeszow.pl