Adaptacja zespołu parkowo-zamkowego w Dzikowie dla potrzeb Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega

 

Adaptacja zespołu parkowo-zamkowego w Dzikowie dla potrzeb Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega – III etap

Inwestycja realizowana z udziałem środków EFRR w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Koszt realizacji projektu: 6.992.423,22 zł, czego kwota dofinansowania z EFRR: 2.654.529,35 zł.
Wykonawca: Zakład kamieniarski FURMANEK, Daleszyce ul. Świętokrzyska 9.
Termin wykonania: 31.10.2011r.
Zakres wykonanych robót:
1. Architektura, w tym: roboty budowlane i konserwacyjne parteru, I, II, III i IV piętra /tynki , malowanie/, konserwacja tablic  pamiątkowych, zegara i  portalu, stolarka okienna i drzwiowa, boazerie, posadzki wewnętrzne, roboty  kamieniarskie, renowacyjne, ślusarskie, zakup  i montaż windy 3–przystankowej wraz łazikiem dla osób niepełnosprawnych,  elewacje i  nawierzchnie zewnętrzne /drogi  i place/, odprowadzenie wód opadowych, przebudowa i wymiana rynien spustowych.
2. Konstrukcja – roboty betonowe i konstrukcje stalowe.
3. Wentylacja i klimatyzacja wraz z urządzeniami. 
4. Instalacja wodna i kanalizacyjna wraz z urządzeniami sanitarnymi, instalacja c.o. wraz z grzejnikami, instalacje elektryczne wewnętrzne, oprawy oświetleniowe, monitoring, sygnalizacja włamania i napadu oraz przeciwpożarowa.   

Jak załatwić sprawę w urzędzie? Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Jak załatwić sprawę w urzędzie? Zobacz