Budowa stadionu w Tarnobrzegu

 

Budowa stadionu w Tarnobrzegu

Zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2007 – 2013.
Koszty realizacji inwestycji – 11 422 347,49 zł brutto, w tym dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie – 2 056 777,78 zł.
Wykonawca robót – Przedsiębiorstwo Budowlane „KONSBUD” w Lublinie Sp. z o.o. , ul. Zemborzycka 53, 20-445 Lublin.
Inwestycja zakończona i komisyjnie odebrana w dniu 05.08.2011 r.
Zakres wykonanych robót:
- budowa zadaszonych trybun z 2704 miejscami siedzącymi (segment A), w konstrukcji żelbetowej, w miejscu ziemnych trybun od strony ulicy Niepodległości,
- budowa parterowego budynku sanitarno - kasowego, w północno- zachodniej części działki,
- przebudowa placu parkingowego w południowej części działki - 76 miejsc postojowych,
- budowa zjazdu publicznego z ul. Niepodległości
- budowa zjazdu publicznego z ul. Mickiewicza,
- budowa chodników, ogrodzeń,
- budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV (wraz z kablami elektroenergetycznymi) zasilającej projektowane obiekty w energię elektryczną
- budowa przyłącza wodociągowego, przyłączy kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej i przebudowa sieci cieplnej.