Modernizacja dróg powiatowych w ul. Niepodległości i 1 Maja

Poprawa układu komunikacyjnego regionu poprzez modernizację dróg powiatowych w ul. Niepodległości i 1 Maja w Tarnobrzegu.

Koszt realizacji projektu: 2 888 172,24 PLN

Dofinansowanie (70% kosztów kwalifikowanych)  tj. 1 968 789,13 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowych II – VII  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -  2013.
Termin zakończenia 31.10.2011r.
Modernizacja ul. Niepodległości i ul. 1 Maja polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni jezdnio, wraz chodnikami po obu stronach jezdni, zjazdami, zatoczkami autobusowymi i parkingami z kostki brukowej betonowej.
W ramach prac wykonano parkingi o stanowiskach postojowych prostopadłych lub ukośnych do jezdni w ilości 190 szt., oraz równoległych do jezdni w ilości 14 szt.