Modernizacja ul. Sobowska wraz z rozwiązaniem skrzyżowania z ul. Warszawską - sygnalizacja świetlna

Poprawa powiązań komunikacyjnych regionu poprzez modernizację dróg powiatowych: ul. Sobowska wraz z rozwiązaniem skrzyżowania z ul. Warszawską - sygnalizacja świetlna, oraz ul. Szlachecka.

 

Zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.
Koszty realizacji inwestycji - 3 205 746,77 zł brutto, w tym dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie – 1 985 159,73 zł.
Wykonawca robót - SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gen. Józefa Zajączka 9.
Inwestycja zakończona i komisyjnie odebrana w dniu 31.08.2011 r.