Przebudowa drogi woj. nr 723 w Tarnobrzegu – ul. Warszawska

 

Przebudowa drogi woj. nr 723 w Tarnobrzegu – ul. Warszawska

Inwestycja realizowana z udziałem środków EFRR w ramach RPO Województwa  

Podkarpackiego  na lata 2007-2013.
Koszt realizacji inwestycji: 2.466.236,22 zł, z czego kwota dofinansowania z EFRR:  1.874.842,75  zł
Wykonawca : STRABAG sp z o.o. w Pruszkowie ul. Parzniewska 10.
Inwestycja zakończona . Termin wykonania:  30.05.2011r.
Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Grobla do granic administracyjnych miasta Tarnobrzega. Wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej, obustronnych chodników z kostki betonowej, 2 - ch zatok autobusowych, zjazdów, trawników i oznakowania drogowego.